Podane w nawiasach fragmenty zdań przetłumacz na język angielski, używając czasów Past Simple lub Past Continuous.
1. I (spotkałem) Christine a few days ago when I (jechałem) by train to Cracow.
2. While we (czekaliśmy) at the bus stop, Mark (poszedł) to buy a newspaper.
3. When we (zobaczyliśmy) the accident, we (zatrzymaliśmy się) at once and one of us (zadzwonił) for an ambulance.
4. It was already 1 a.m. but Paul (nie spał). He (próbował) to finish his English composition.
5. It was horrible! All of them (patrzyli) at me and I (nie wiedziałam) what to say.
6. We (usłyszeliśmy) a woman shouting "Stop thief!" and we (zobaczyliśmy) a young man who (biegł) down the street with her handbag.

1

Odpowiedzi

2009-09-20T22:00:35+02:00
1. I met Christine a few days ago when I rode by train to Cracow.
2. While we was waiting at the bus stop, Mark went to buy a newspaper.
3. When we saw the accident, we stoped at once and one of us was calling for an ambulance.
4. It was already 1 a.m. but Paul didn't sleep. He tried to finish his English composition.
5. It was horrible! All of them looked at me and I didn't know what to say.
6. We heard a woman shouting "Stop thief!" and we saw a young man who was runing down the street with her handbag.

mam nadzieje ze dobrze, tak bym zrobila. pozdrawiam
6 3 6