W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie .W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy,w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie III c jest12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy .Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta ?Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T16:20:26+01:00
III a
16 to 50%
x to 100%
x=1600:50=32
dziewczyn 16
III b
7 to 25%
x to 100%
x=700:25=28
dziewczyn 21
III c
12 to 48%
x to 100%
x=1200:48=25
dziewczyn 13
(13+21+16):(32+28+25)*100%=50:85*100%=59%