Odpowiedzi

2010-01-06T16:24:13+01:00
Zwolennicy Piłsudskiego ( piłsudczycy) przejmując władzę, głosili, że czynią to w imię sanacji, czyli uzdrowienia stosunków w państwie. Dlatego obóz polityczny, rządzący w Polsce w latach 1926-1939, określa się mianem sanacji. Jego zwolennicy głosili nadrzędność interesów i dobra państwa nad innymi racjami. Zwalczali system parlamentarny, który utożsamiali z 'partyjnictwem' i prywatą. Dążyli do wzmocnienie władzy wykonawczej, co z kolei prowadziło do ograniczenia demokracji.
Konstytucja kwietniowa ( 23 kwiecień 1935 ) - podpisana przez Ignacego Mościckiego. Zapisano w niej przede wszystkim, że najważniejsze jest państwo, a nie naród. Czołowe miejsce w Rzeczpospolitej zajął-zamiast sejmu- prezydent. Wybierano go na okres 7 lat. Posiadał bardzo szerokie uprawnienie, m.in. według własnego uznania, bez uzgadniania z sejmem, mianował premiera i ministrów, zwoływał i rozwiązywał sejm i senat, był zwierzchnikiem sił zbrojnych, decydował o wojnie i pokoju, mógł też wydawać dekrety z moca ustawy.