Zad 1
Jaś kupował haczyki w sklepie wędkarskim. Duży haczyk był o 7 groszy droższy od małego. Za 8 dużych haczyków i 6 małych zapłacił 3,50 zł. Ile kosztował duży haczyk, a ile mały?

Zad 2
Mamy rozlać 60 litrów miodu do słoików jednolitrowych i półlitrowych. Oblicz, ile większych i ile mniejszych słoików powinniśmy przygotować aby po rozlaniu miodu:
a) słoików mniejszych i większych było tyle samo
b)słoików półlitrowych było 3 razy tyle co słoików jednolitrowych
c)słoików jednolitrowych było o 9 mniej niż półlitrowych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T16:21:56+01:00
1 zł = 100 gr, czyli 3,50 zł = 350 gr
x - cena małego haczyka
x+7 - cena dużego haczyka

8 * (x + 7) + 6 * x = 350
8x + 56 + 6x = 350
14x = 294
x= 21

czyli mały kosztuje 21 gr a duży 7 + 21 =28 czyli 28 gr

a)
x = ilość słoików z każdego rodzaju

x = 60 : (1 + 0,5)
x = 40

Spr

40 * 1 + 40 * 0,5 = 40 + 20 = 60

Miód rozlano do 40 słoików litrowych i 40 słoików poł litrowych

b)

x = ilość słoików litrowych
3x = ilość słoików połlitrowych

x = 60 : (3 * 0,5 + 1 )
x = 60 : 2,5
x = 24

3x = 2 * 24 = 72

Spr :

72 : 2 + 24 = 36 + 24 = 60

Odp : Miód rozlano do 72 słoików pół litrowych i do 24 słoików litrowych
10 3 10