Zapisz :
a)sumę liczby x i liczby o 1 większej od x
b)sumę liczby a i sześcianu liczby b
c) liczbę o 3 mniejszą od iloczynu liczb a i b
d) liczbę 3 razy większą niż suma liczb n2 i 25
e) iloraz sumy liczb a i b przez 4

na dzisiaj pomóżcie proszę!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T16:28:59+01:00
A) x + ( x + 1 )
b) a + b²
c) a × b - 3
d) ( n2 + 25 ) × 3
e) ( a + b ) : 4
... : dddd