Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T16:25:23+01:00
- Rybakom do połowów
-Wydobywania ropy naftowe, dzieki, której robiony jest olej
napędowy służący m.in. do samochodu
-W morzu bałtyckim przeprowadzona jest rura dzieki, której
przeprowadzany jest gaz ziemny z jednego kraju do drugiego .
-Przewożenie dużych ładunków ciężkich ładunków nawet
takich jak samochód .
- Dla niektórych ludzi oceany są to tez miejsca pracy, ponieważ
niektórzy ludzie są nurkami i pod woda poszukują różnych
rzeczy i obserwują zwierzęta morskie.
- Morza i Oceany służą tez do filmów jako piękny krajobraz
- Służą one tez ludziom jako miejsce wypoczynku i pływania.
18 1 18
2010-01-06T16:28:24+01:00
*droga oceaniczną można przewozić ładunki
*można obserwować życie organizmów morskich w celach naukowych
*pod dnem oceanów znajdują się bogate złoża ropy naftowej
*na dnie oceanów biegną rozmaite przewody przesyłowe, np. telekomunikacyjne lub rury prowadzące gaz ziemny
9 2 9