Odpowiedzi

2011-07-12T10:44:58+02:00

1. Ile atomów miedzi znajduje się w 12,8g miedzi

 

1 mol Cu ma masę 63,5g

oraz 1 mol Cu zawiera 6,023*10²³ atomów

 

63,5g Cu -------6,023*10²³ atomów

12,8g Cu---------X

---------------------------------------

X≈1,2 * 10²³ atomów Cu

 

2. Ile gramów węgla znajduje się w 220g Co2

 

dane dla 1 mola CO₂:

masa  44g; zawiera 1mol atomów C o masie12g

 

44g CO₂ ----- 12g C

220g Co₂------X

---------------------------

X= 60g C

 

3. Ile moli atomów wodoru znajduje się w 1,5mola NH3

 

1 mol NH₃ zawiera 3 mole atomów wodoru

 

1mol NH3 -------3 mole H

1,5 mola NH3-----x

-------------------------------------

X= 4,5 mola atomów wodoru