Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T16:43:58+01:00
WIEK ZŁOTY
W wieku złotym panował Kronos.Był to wiek obfitości ponieważ krainy płynęły mlekiem i miodem.Ludzie żyli w zgodzie i w pokoju bez zmartwień.Ciało ich nie starzało się i swoje życie spędzali na ciągłych biesiadach i zabawach.Z odejściem Kronosa ukończył się wiek złoty.
WIEK SREBRNY
Kolejny wiek był srebrny i znacznie gorszy. Ludzie dojrzewali bardzo wolno.Okres dzieciństwa trwał 100 lat,a gdy dochodzili do wieku dorosłego życie było krótkie i nieprzyjemne.Ludność była okrutna i dumna nie chcieli wierzyć w bogów ani oddawać im czci.Dzeus pozabijał ich wszystkich.Ale w pamięci zostali jako dusze błogosławione.
WIEK BRĄZOWY
W wieku brązowym żyło groźne plemię lubiące wojnę.Kudzie obdarzeni byli ogromna siłą ich serca były twarde jak skały.
wszystko budowali z brązu:domy i sprzęty.Był to czas bohaterski.Gdy żył wielki Herakles o odważny Tezeusz,bohaterowie z Teb i Troi. Dokonywano tak niesamowitych czynów jakie już nie powtórzyły się nigdy w ostatnim wieku żelaznym który trwa do dzisiaj.
WIEK ŻELAZNY
Ostatni wiek żelazny,jest on bogaty.Ludzie rozwijają się normalnie.Technika idzie do przodu.Połowa ludności stara się żyć w zgodzie i pokoju.A druga połowa toczy ze sobą wojny i wprowadza niepokój.Ludzie bogaci uważają że ą inni i lepsi od biednych.
54 4 54