W gospodarstwie na obszarze 6 ha uprawiano: cebule, kalafiory i pomidory. Cebula zajmuje 2razy większy obszar niż kalafiory, a pomidory 3/4 obszaru takiego jak kalafiory. Oblicz powierzchnie pola przeznaczonego na uprawe każdego z tych warzyf

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T17:27:26+01:00
×-Kalafiory
2x-cebula
¾x-pomidory
x+2x+¾x=6
3¾x=6
¹⁵/₄x=6 /¹⁵/₄

x=1.6
kalafiory=1.6ha
cebula=3.2ha
pomidory=1.2ha


spr
1.6+3.2+1.2=6 6=6 proszę.