1.Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P,a obok zawierających fałszywe informacje literę F
-Wszystkie protisty są jednokomórkowe
-Protisty żyją głównie w środowisku wodnym.
-Wśród protistó występują pasożyty.
-Protisty rozmnażają się głownie płciowo.
-U protistów występuje dymorfizm płciowy.
-Glony są samożywnymi protistami
-Śluzowce są organizmami cudzożywnymi
-W komórkach pierwotniaków występują chloroplasty.
2.W podanych zdaniach skreśl błędne informacje:
Drożdże to organizmy jednokomórkowe/wielokomórkowe.Czerpią pokarm z substancji organicznych/nieorganicznych.Są samożywne/cudzożywne ponieważ występują/nie występują u nich chloroplasty.Drożdże rozmnażają się przez pączkowanie/zarodniki.

1

Odpowiedzi

2010-01-06T16:59:52+01:00
Wszystkie protisty są jednokomórkowe P
-Protisty żyją głównie w środowisku wodnym. P
-Wśród protistó występują pasożyty. P
-Protisty rozmnażają się głownie płciowo. F
-U protistów występuje dymorfizm płciowy. P
-Glony są samożywnymi protistami P
-Śluzowce są organizmami cudzożywnymi P
-W komórkach pierwotniaków występują chloroplasty F

Drożdże to organizmy wielokomórkowe.Czerpią pokarm z substancji organicznych.Są cudzożywne ponieważ nie występują u nich chloroplasty.Drożdże rozmnażają się przez zarodniki;)
3 1 3