Sprawdź,że prostokąt o wymiarach 9cm x 12cm jest podobny do prostokąta o wymiarach 32 m x 24 m. Jaka jest skala podobieństwa mniejszego z tych prostokątów do większego? Oblicz stosunek długości krótszego boku do dłuższego w każdym z tym prostokątów.

1

Odpowiedzi

2010-01-09T16:20:29+01:00
9/24=3/8
12/32=3/8
skala to 3/8
9/12=3/4
24/32=3/4
1 1 1