Odpowiedzi

2013-07-02T09:46:27+02:00

Wyrazenie pod pierwiastkiem stopnia parzystego nie moze byc ujemne.

\\-x^2-x+12\geq0 \\-x^2+3x-4x+12\geq0 \\x(3-x)+4(3-x)\geq0 \\-(x-3)(x+4)\geq0 \\m.z. \ x=-4, \ x=3, \ a<0 \\szkic \ w \ zalaczniku \\x\in<-4,3> \\D=<-4,3>