Bardzo proszę ;-) dużo pkt. i naj.
tylko dokładnie...

Poniższy tekst przekształć tak, żeby był on zrozumiały dla ucznia młodszych klas. Chodzi przede wszystkim, o zastąpienie środków językowych przynależących do stylu naukowego, środkami charakterystycznymi dla stylu potocznego.

Długość życia a problem rasy
Zbadanie wpływu czynnika rasy byłoby - rzecz jasna - możliwe, gdyby udało się wyeliminować wszystkie pozostałe czynniki. Stwierdzenie, że życie ludności białej w USA jest o 10 lat dłuższe niż ludności murzyńskiej, nie naświetla bynajmniej tej różnicy z punktu widzenia ras, gdyż da się ona z łatwością wytłumaczyć czynnikami socjalnymi.
Ponieważ jest rzeczą niezmiernie rzadką, żeby odmienne rasy żyły w identyczny sposób, trudno jest więc na razie powiedzieć, czy z punktu widzenia biologicznego osobnika określonej rasy ma więcej szans dłuższego życia niż osobnik innej rasy.
Przy obecnym stanie naszej wiedzy nic nie wskazuje na to, żeby istniała wyraźna nierówność ras w obliczu śmierci.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-06T16:42:48+01:00
Długość życia a problem rasy
Zbadanie wpływu czynnika rasy byłoby - rzecz jasna - możliwe, gdyby udało się skreślic wszystkie pozostałe czynniki. Stwierdzenie, że życie ludności białej w USA jest o 10 lat dłuższe niż ludności czarnej, nie daje nam tej różnicy z punktu widzenia ras, gdyż da się ona z łatwością wytłumaczyć czynnikami w jakim srodowisku zyja te rasy.
Ponieważ rzadko sie zdarza, żeby odmienne rasy żyły w ten sam sposób, trudno jest więc na razie powiedzieć, czy z punktu widzenia biologicznego pana określonej rasy ma więcej szans dłuższego życia niż pan z innej rasy.
Przy obecnym stanie naszej wiedzy nic nie wskazuje na to, żeby istniała wyraźna nierówność ras w obliczu śmierci.
1 5 1