Odpowiedzi

2011-09-07T14:57:46+02:00

Mg(OH)₂

1 atom magnezu 2 atomy tlenu i 2 atomy wodoru

m= 58u

 

Br₂

2 atomy bromu

m= 160u


KCI

1 atom potasu, jeden atom chloru

m= 74u


Ag₂O

2 atomy srebra i jeden atom tlenu

m= 232u


Fe₂S₃

2 atomy żelaza i 3 atomy siarki

m= 208u


K₂SO₃

2 atomy potasu, atom siarki, trzy atomy tlenu

m= 158u


AI₂(SO₄)₃

2 atomy glinu, 3 atomy siarki, 12 atomów tlenu

m= 342u


(NH₄)₃PO₄

3 atomy azotu, 12 atomów wodoru, atom fosforu, 4 atomy tlenu

m= 149u

347 3 347