Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:37:18+01:00
Dane:
m₁ = 20 kg
T₁ = 80⁰C
T₂ = 20⁰C
T₃ = 30⁰C

Rozw.:
W zadaniu pomijamy straty ciepła czyli ciepło pobrane przez otoczenie i ciepło pobrane przez naczynie.
Układamy równanie bilansu cieplnego:
Q₁ = Q₂
Q₁ = m₁×(T₁-T₃)×Cw
Q₂ = m₂×(T₃-T₂)×Cw
czyli
m₁×(T₁-T₃)×Cw = m₂×(T₃-T₂)×Cw
dzielimy przez Cw i mamy
m₁×(T₁-T₃) = m₂×(T₃-T₂)
m₂ = m₁×(T₁-T₃) / (T₃-T₂) = 20 kg × 50⁰C / 10 ⁰C = 100 kg
1 5 1