Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T16:32:42+01:00
Nihil novi (nic nowego) była to konstytucja zawarta w roku 1505 za króla Aleksandra Jagielończyka w Radomiu. Oznaczała ona nic nowego bez zgody szlachty, a więc dawało szlachcie prawo do podejmowania wszystkich decyzji w panstwie lub też sprzeciwiania się nim. To znacznie ograniczyło rolę króla i od tego czasu możemy mówic o demokracji szlacheckiej.
Demokracja szlachecka zagwarantowała szlachcie prawo do głosowania i decydowania o sprawach państwa, a także było przykładem tolerancji i formalnej równości praw stanu szlacheckiego ( tylko).