1. Jakimi cechami charakteru powinien legitymować się kondydat na prezydenta?

2. Wyjaśnij dlaczego rząd na emigracji rozwiązał się w 1990 roku ,a ostani prezydent na ukoctwie Ryszard Kaczorowski przekazał Lechowi Wałęsie na insygnia władzy .?

3. Wymień nazwiska polskich prezydentów zaczynając od naczelnika państwa Piłsudzkiego do Kaczyńskiego. ?

1

Odpowiedzi

2010-01-06T17:30:51+01:00
1.dobroć, sumienność, umiejętność rządzenia krajem.

3
II Rzeczpospolita

Józef Piłsudski (1867-1935)
Naczelnik Państwa od 1918 do grudnia 1922r.
Gabriel Narutowicz (1865-1922)
Prezydent od 9 do 16 grudnia 1922r.
Stanisław Wojciechowski (1869-1953)
Prezydent od 1922 do maja 1926r.
Ignacy Mościcki (1867-1946)


Prezydenci na uchodżstwie

Władysław Raczkiewicz (1885-1947)
Prezydent od 1939 do 1947r.
August Zaleski (1883-1972)
Prezydent od 1947 do 1972r.
Stanisław Ostrowski (1892-1982)
Prezydent od 1972 do 1979r.
Edward Raczyński (1891-1993)
Prezydent od 1979 do 1986r.
Kazimierz Sabbat (1913-1989)
Prezydent od 1986 do 1989r.
Ryszard Kaczorowski (1919)
Prezydent od 1989 do 1991r.

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Bolesław Bierut (1892-1956)
Aleksander Zawadzki (1898-1964)
Edward Ochab (1906-1989)
Marian Spychalski (1906-1980)
Józef Cyrankiewicz (1911-1989)
Henryk Jabłoński (1909-2003)
Wojciech Jaruzelski (1923)

III Rzeczpospolita

Wojciech Jaruzelski
Lech Wałęsa
Aleksander Kwaśniewski
Lech Kaczyński
Prezydent RP od 23 grudnia 2005r.
1 4 1