ZNAJDŹ A υ B, A п B, A/B, B/A GDY
a) A={1,2,3,4,5,6} B= {3,5,7,9,11}

b) A={2,4,6,8,10} B={× € R i ×> 5}

c) A=< -3;4) B= (0,7)

d) A= { × € R i × > 1} B= { × € N i × € <0;10>}

W PODPUNKTACH c I d ZAZNACZ ZBIORY NA OSI LIZBOWEJ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-03T03:18:58+02:00
A) A={1,2,3,4,5,6} B={3,5,7,9,11}
AuB={1,2,3,4,5,6,7,9,11}
AπB={3,5}
A/B={1,2,4,6}
B/A={7,9,11}

b) A={2,4,6,8,10} B={× € R i ×> 5}
AuB={2,4}u(5,oo)
AπB={6,8,10}
A/B={2,4}
B/A=(5,oo)/{6,8,10} / lub inaczej (5,6)u(6,8)u(8,10)u(10,oo) /

c) A=<-3;4) B=(0,7)
AuB=<-3,7)
AπB=(0,4)
A/B=<-3,0>
B/A=<4,7)

d) A= { × € R i × > 1} B= { × € N i × € <0;10>}
AuB={0}u(1,oo)
AπB={x∈N; x∈<2,10>} / lub inaczej {2,3,4,5,6,7,8,9,10} /
A/B=(1,oo)/{2,3,4,5,6,7,8,9,10} / lub inaczej (1,2)u(2,3)u(3,4)u(4,5)u(5,6)u(6,7)u(7,8)u(8,9)u(9,10)u(10,oo) /
B/A={0,1}