Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T17:12:57+01:00
Skoro kąt nachylenia tworzącej do płaszczyzny podstawy ma miarę 60° to razem z wysokością bryły i promieniem podstawy tworzą trójkąt o kątach:30°,60°,90°. Skoro więc promień-½a ma długość 3cm, to tworząca stożka ma długość a=6cm, natomiast wysokość 3√3cm.
H=3√3cm
r=3cm
l=6cm
Pp=πr²
V=⅓Pp*H
V=⅓Pp*H=⅓*πr²*3√3=√3*3²*π=9√3*π[cm³]
Pb=πrl
Pb=πrl=3*6π=18π[cm²]
Odp.Objętość stożka wynosi 9√3*π cm³, a pole powierzchni bocznej 18π cm².
2 5 2