Zadanie 1.
Tlenek pewnego pierwiastka reaguje z wodą, tworząc kwas, w którym wartościowość reszty kwasowej wynosi I , a masa cząsteczkowa 84,5 u.
Cząsteczka tego kwasu składa się z 5atomów. Podaj wzór sumaryczny tlenku i równanie reakcji tlenku z wodą.
Zadanie 2.
Pewien czterowartościowy pierwiastek występuje w kwasie tlenowym o masie cząsteczkowym równej 96u. Stosunek masy tlenu do masy wodoru; do masy tego pierwiastka w tym kwasie wynosi 16 : 1 : 7. Podaj nazwę pierwiastka i napisz wzór kwasu.

1

Odpowiedzi

2013-01-22T12:56:04+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1)

Wzór tlenku: X2O5

Wzór kwasu: HXO3

mH=1u

mO=16u

mHXO3=84,5u

X+1+3*16 = 84,5

X+49 = 84,5

X = 35,5u --- taką masę posiada chlor

Wzór tlenku to: Cl2O5 -- tlenek chloru(V)

Cl2O5 + H2O ---> 2HClO3

 

Zad2)

mO : mH : mX = 16 : 1 : 7
16+1+7=24

 

96g kwasu ----- 24
xg tlenu ------- 16
x = 64g tlenu
64/16 = 4mole tlenu

 

96g kwasu ----- 24
yg woodru------- 1
y = 4gwodoru
4/1 = 4mole wodoru

 

96g kwasu ---------- 24
zg pierwiastka ------- 7
x = 28g pierwiastka
Taką masę posiada Si (krzem)
Wzór kwasu: H4SiO4

1 5 1