Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-21T11:34:18+02:00
2x³-x²-6x+3=0
x²(2x-1)-3(2x-1)=0
(x²-3)(2x-1)=0
(x-√3)(x+√3)(2x-1)=0
x=√3 v x=-√3 v x=1/2
2009-09-21T11:38:27+02:00
2x³-x²-6x-3=0
x²(2x-1)-3(2x-1)=0
(x²-3)(2x-1)=0
(x-√3)(x+√3)(2x-1)=0
x₁=√3 x₂=-√3 x₃=½
2009-09-21T12:02:38+02:00
Rozwiaz rownanie 2x³-x²-6x+3=0
metoda grupowania x²(2x-1)-3(2x-1)=0
(2x-1)(x²-3)=0
2x-1=0 lub x²-3=0
x=1/2 lub² x=√3 lub x=-√3