A) 2,2+ 12/7 + (-1,2) + (-1 5/7)
b) 6 1/2 + (-3,25) + (-1 3/4) + 1
c) -3,9 + 5/8 + (-0,1) + 0,375
d) -(-(-3) + (-2)) +(-(-3))
e) -15 + (-4-(7)) (-8)+(-11))
f) 28 - 39 + (-14) - (-12) - 81
g) 37 + (18) - (-(-48)) + (-9)
Prosiłbym o rozpisanie każdego z działania!

1

Odpowiedzi

2010-01-06T17:45:02+01:00
A) 2,2+ 12/7 + (-1,2) + (-1 5/7)=²²/₁₀+¹²/₇-¹²/₁₀-¹²/₇=¹⁵⁴/₇₀+¹²⁰/₇₀
-⁸⁴/₇₀-¹²⁰/₇₀=⁷⁰/₇₀=1
a) 2,2+ 12/7 + (-1,2) + (-1 5/7)=²²/₁₀+⁹/₇-¹²/₁₀-¹²/₇=¹⁵⁴/₇₀+⁹⁰/₇₀
-⁸⁴/₇₀-¹²⁰/₇₀=⁴⁰/₇₀=⁴/₇
podpunkt a zrobilam 2 razy bo nie wiem czy tam jest ¹²/₇ czy 1²/₇
b) 6 1/2 + (-3,25) + (-1 3/4) + 1=¹³/₂-³²⁵/₁₀₀-⁷/₄=⁶⁵⁰/₁₀₀-³²⁵/₁₀₀
-¹⁷⁵/₁₀₀=¹⁵⁰/₁₀₀=³/₂=1¹/₂
c) -3,9 + 5/8 + (-0,1) + 0,375=-³⁹/₁₀₀+⁵/₈-¹/₁₀+³⁷⁵/₁₀₀₀=-³⁹⁰/₁₀₀₀
+⁶²⁵/₁₀₀₀-¹⁰⁰/₁₀₀₀+³⁷⁵/₁₀₀₀=⁵¹⁰/₁₀₀₀=⁵¹/₁₀₀
d) -(-(-3) + (-2)) +(-(-3))=-(3-2)+(3)=-3+2+3=2
jesli minus jest przed nawiasem i opuszczając nawiasy znak sie zmienia
e)-15+(-4-(7)) (-8)+(-11))=-15+(-4-7)(-8-11)=-15+32+44+56+77=194
w e) albo brak znaku albo chodzi o mnożenie jak coś to pisz
f) 28 - 39 + (-14) - (-12) - 81=28-39-14+12-81=-94
minus i minus daje plus
g) 37 + (18) - (-(-48)) + (-9)=37+18-(48)-9=37+18-48-9=-2
minus i plus daje minus