Uzupełnij zdania wpisując w odpowiedniej formie właściwe określenia wybrane spośród niżej wymienionych (Uwaga:nie wszystkie określenia należy wykorzystać)

wyrazy którymi należy uzupełnić te zdania : 21marca ;Gwiazda Polarna;24 godziny;rok przestepny;366 dni;22 grudnia ; orbita ; Syriusz ; 175 dni ;23 września ; 365 1/4 dnia ; 22 czerwca


Ziemia obiega Słońce po drodze zwanej .........
W czasie ruchu obiegowego oś ziemska jest stale skierowana ku ..........
Ziemia obiega Słońce w ciągu ..........
Co cztery lata występuje ............,który liczy .........
Na półkuli północnej najdłuższy dzień w roku występuje ............a najkrótszy .........
Dwa razy w roku ............. na całej kuli ziemskiej dzień i noc trwają po dwanaście godzin.

Pomocy :(:(:(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T17:14:00+01:00
Ziemia obiega Słońce po drodze zwanej orbitą.
W czasie ruchu obiegowego oś ziemska jest stale skierowana ku Gwiexdzie Polarnej.
Ziemia obiega Słońce w ciągu 365 1/4 dnia
Co cztery lata występuje .rok przestępnyktóry liczy 366
Na półkuli północnej najdłuższy dzień w roku występuje 22 czerwca a najkrótszy 22 grudnia
Dwa razy w roku .21 marca i 23 września na całej kuli ziemskiej dzień i noc trwają po dwanaście godzin.

też miałm takie zadnie ..
:)
102 2 102