Ułóż pytania do haseł :
1. Anafora
2. Liryka pośrednia
3. Monolog wewnętrzny
4. Paradoks
5. Komizm
6. Stoik
7. Ikonografia
8. Epikurejczyk
9. Asceta
10. Żywoty Świętych
11. Panegiryk
12. Sceptyk
13. Cynik
14. Legenda

jbc. to jest zadanie 6/87 książka ' między nami ' do 2 gim. taka zielona ;p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T17:50:03+01:00
1.Jedna z figur retorycznych polegająca na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kolejnych strof, wersów...
2.Jest odmianą liryki, w której podmiot liryczny jest ukryty.
3.Co jest dłuższym fragmentem mowy wewnętrznej bohatera utworu epickiego?
4.Zaskakujące, zwracające uwagę sformułowanie, zawierające myśl sprzeczną wewnętrznie, niezgodną z powszechnymi przekonaniami, która jednak ujawnia nieoczekiwaną prawdę..
5.Cecha niektórych zjawisk, albo sposobów ich postrzegania lub przedstawiania, która wywołuje efekt wesołości..
6.Przedstawiciel stoicyzmu..
7.Dział historii sztuki analizujący elementy występujące w dziełach plastycznych..
8.Przedstawiciel epikureizmu
9.Osoba, która wyrzeka się wszystkiego dla przekonania, że dzięki wyrzeczeniu po śmierci będzie w niebie.
10. Opisy życia świętych
11.Pełna pochlebstw oraz przesadnego zachwytu wypowiedź, wysławia jakąś osobę..
12.Człowiek niedowierzający, wątpiący.
13.Osoba, która nie uznaje obowiązujących praw..
14.Opowieść nasycona elementami fantastyki