1.wyjaśnij termin państwo patrymonialne?
2. jakie znaczenie maiła koronacja karola wielkiego?
3. jak było zorganizowane państwo karola wielkiego?
4.Jakie zjawisko nazywa sie w historiografii renesansem kariolinskim?
5. czym były nauki wyzwolone

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T17:20:32+01:00
1.
Państwo patrymonialne, forma państwa powszechna we wczesnym średniowieczu (np. państwo Franków, Polska za Bolesława Krzywoustego), w której władca traktuje podległy mu kraj jako własność i swobodnie nim dysponuje, np. dzieląc między synów.
2.
koronacja Karola Wielkiego na cesarza w 800 r. i jej znaczenie:

- odnowienie cesarstwa na Zachodzie,
- podjęcie walki zbrojnej z Bizancjum,
- zajęcie Dalmacji i Wenecji (810 r.)
- usankcjonowanie istnienia zachodniego cesarstwa w 812 r.
3.
Państwo Karola Wielkiego podzielone było na hrabstwa, którymi zarządzali hrabiowie.

5.
Przykłady średniowiecznych nauk wyzwolonych:
nauki wyzwolone «w średniowieczu: gramatyka, dialektyka, retoryka, muzyka, arytmetyka, geometria i astronomia»
5 4 5