Proszę o pomoc..! ;]
Z góry dziękuje ;**

The Great Fire
When the Romans came to Britain in the first century AD, they built a town called Londinium - London - on the rives Thames.
Great Fire of London destroyed most of the city . . .
The people of London were asleep when the Great Fire started early on Sunday, 2 September 1666. The fire started Pudding Lane, near London Bridge. After many weeks of hot weather and no rain, everything was very dry, and the wind quickly carried the flames to the River Thames. Luckily the fore inflammable things like oli, sugar, butter and brandy.
Samuel Pepys wrote about the fire in his famous diary. When he got up on Sunday morning he walked to the Tower of London and he saw house then but Pepys went home and started to pack. At 4am on Monday the fire was much closer and Pepys and his wife left their home in their nightclothes. They didn't have time to take a lot with them and later that day Pepys returend and buried his wine and cheese in the garden!
The fire burnt for four days. By the evening of Wednesday 5 September there weren't many buildings left in London. The fire destroyed 13,300 houses in 400 streets, and most of the churches. Some outside the city, and only four people died in the fire.

1

Odpowiedzi

2010-01-06T20:18:04+01:00
Nie wiem o jaką prosisz pomoc, ale wydaje mi się że potrzebujesz to przetłumaczyć.

Wielki pożar.

Kiedy Rzymianie przybyli do Wielkiej Brytanii w pierwszym wieku naszej ery, wybudowali miasto o nazwie Londinium-Londyn-na Tamizie. Londyn stał się najważniejszym miastem w Wielkiej Brytanii, ale w 1666 r. wielki pożar Londynu strawił większość miasta ...
Mieszkańcy Londynu spali, gdy Pożar rozpoczął się w niedzielę, 2 września 1666. Pożar rozpoczął w piekarni w Pydding Lane, niedaleko London Bridge. Po wielu tygodniach upałów i z powodu braku deszczu, wszystko było bardzo suche, a wiatr szybko przeprowadził płomienie do Tamizy. Na szczęście ogień nie przeszedł przez rzekę, ale osiągnął wysokie budynki pełne łatwopalnych rzeczy jak olej, cukier, masło i brandy
Samuel Pepys napisał o pożarze w swym słynnym dzienniku. Gdy wstał w niedzielę rano, poszedł do Tower of London i ujrzał domy w ogniu i palący się London Bridge. Ogień nie był w pobliżu jego domu, ale Pepys poszedł do domu i czuwał. O 4 rano w poniedziałek pożar dostał się znacznie bliżej, a Pepys i jego żona musieli ratować dobytek. Nie mieli czasu, by wiele uratować, ale później, w ten sam dzień Pepys wrócił i schował jego wina i sery w ogrodzie!
Ogień spalił na cztery dni. Wieczorem, w środę, 5 września, nie ostało się wiele budynków w Londynie. Pożar zniszczył 13.300 domów w 400 ulicach, i większość kościołów. Niektórzy ludzie wsiedli do łodzi, ale większość ludzi ewakuowała się, a tylko cztery osoby zginęły w ogniu.