Trzeba wybrac jeden z tych artykułów i napisac na około 1 stronę zeszytu dlaczego właśnie wybrałam ten


Artykuł I
Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w swej godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem i powinny postępowac w stosunku do siebie w duchu braterstwa.

Artykuł II
Każdy jest uprawniony do korzystania z wszystkich praw wolności poroklamowanych w niniejszej Deklaracji, bez jakiejkolwiek różnicy ze względu na rasę, kolor skóry, płec, język, religię polityczne lub inne przekonania, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub inne względy.

Artykuł 3
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Artykuł 4
Nie wolno wkraczac samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, lub korespondencję ani nastawac na czyjś honor i reputację, Każdy jest uprawniony do ochrony prawnej przed takim postępowaniem.


Za najlepszą odpowiedź oczywiście daje NAJ ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T17:22:48+01:00
''Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego''

Wybrałam właśnie ten artykuł,ponieważ sądzę,że każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.
Każdy z nas rodzi się wolny i decyduje o tym co będzie robił w przyszłości.Nie powinno się ludziom zabraniać żyć,np kobiety nie powinny stosować aborcji,ponieważ zabijają wtedy swoje dziecko,które stworzył Bóg o tylko on ma prawo je odebrać.
Każdy z ma też prawo do bezpieczeństwa.Żyjąc w dzisiejszym świecie nie powinniśmy się bać wychodzić wieczorami na spacer,jednak tak jest.Służby cywilne często zaniedbują swoje obowiązki i zamiast unieszkodliwiać ludzi,którzy nam mogą wyrządzić krzywdę oni nic nie robią przez co my czujemy się zagrożeni.
Każdy z nas powinien żyć tak jak chce,sami mamy prawo wybrać co będziemy robić w przyszłości.Wolność zobowiązuje też do tego,że odpowiadamy sami za nasze czyny,które popełnimy.
Jako ludzi z prawami nie możemy też innym odbierać tych praw ani nie możemy odbierać im wolności.