Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T17:58:57+01:00
Największy krążkopław to bełtwa (2m średnicy i czułki do 30m długości).
Degradacja raf koralowych:
przyczyny:
- ocieplenie klimatu(rafy maja wąski zakres tolerancji na zmiany temperaturowe)
- zanieczyszczenia wód (rafy koralowe nie tolerują zanieczyszczonych wód i żyją tylko w krystalicznie czystych basenach mórz.
- niszczenie spowodowane atakami huraganów(odłamywanie fragmentów ciała rafy przez wzburzone fale)
- gwałtowne zwiększenie się liczebności populacji rozgwiazd, które żywią się ciałem rafy
- zabójcza dla raf jest zwiększona ilość dwutlenku węgla zawartego w powietrzu
Skutki degradacji: zaburzenie całego ekosystemu mórz, co okazuje się śmiertelne dla wielu gatunków morskich zwierząt zamieszkujących rafy koralowe. Od istnienia rafy koralowej uzależniony jest bowiem co trzeci gatunek zwierzęcia morskiego.
2 3 2