Odpowiedzi

2010-01-06T17:18:26+01:00
Prawda o podwójnym autorstwie Biblii, to znaczy, że jest to Słowo Boże i słowo człowieka albo ściślej Słowo Boże wyrażone przez słowa ludzi, znajduje się w samej Biblii. Zakon starotestamentowy jest, na przykład, nazywany niekiedy "zakonem mojżeszowym" a czasami "zakonem Bożym" albo "zakonem Pana". W Liście do Hebrajczyków 1,1 czytamy, że Bóg przemawiał do ojców przez proroków. Jednak w Drugim Liście Piotra 1,21 czytamy, że ludzie wypowiadali słowa od Boga natchnieni przez Ducha Świętego. Mówili "od" niego, a on przemawiał "przez" nich. Oba te twierdzenia są prawdziwe.