Odpowiedzi

2010-01-06T17:25:58+01:00
Wzór strukturalny z zaznaczonym rozmieszczeniem elektronów wspólnych i nieuwspólnionych. Rysuje się tylko el. z zewnętrznych powłok atomów tworzących drobinę. Istnieją 3 rodzaje wzorów elektronowych: kreskowe, kropkowe i kreskowo
kropkowe

wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane: różnica elektroujemności jest równa 0 a spolaryzowane jest różna od zera ale nie większa od 1,7
1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-06T17:26:04+01:00
WIĄZANIE KOWALENCYJNE (atomowe) - polega na utworzeniu wspólnej pary elektronów (wiązanie pojedyncze), dwóch wspólnych par elektronów (wiązanie podwójne) lub trzech wspólnych par elektronów (wiązanie potrójne), przez dwa atomy, z których każdy dostarcza do wytworzenia wspólnego dubletu (lub dubletów) taką samą liczbę niesparowanych elektronów.
Wiązania kowalencyjne występują pomiędzy pierwiastkami, w których różnica elektroujemności jest równa 0. Przykładami takiego wiązania są cząsteczki dwuatomowe: H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2.Warunkiem utworzenia wiązania kowalencyjnego przez dany atom, jest obecność przynajmniej jednego niesparowanego elektronu. Uwspólnianie elektronów powoduje, że atomy uzyskują oktet elektronów, czyli konfigurację najbliższego gazu szlachetnego.
W rachunkach uwspólnione elektrony należy liczyć podwójnie: raz, że należą do jednego atomu, a drugi raz do drugiego atomu.

Związki kowalencyjne (tworzące wiązania kowalencyjne), tworzą w stanie stałym sieć krystaliczną zbudowaną z odrębnych cząsteczek.
Mają niskie temperatury topnienia i wrzenia, rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych lub słabo polarnych.
Skroplone związki kowalencyjne i ich roztwory, nie przewodzą prądu elektrycznego, ponieważ nie ulegają dysocjacji.
Reakcje między związkami kowalencyjnymi polegają na rozerwaniu istniejących wiazań i tworzeniu nowych.

WIĄZANIA KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE - polega na uwspólnieniu pary elektronów, ale wspólna para nie należy w jednakowym stopniu do obu atomów, lecz jest przesunięta w kierunku atomu bardziej elektroujemnego.
Zjawisko przesunięcia uwspólnionej pary elektronów w kierunku jednego z atomów, nosi nazwę polaryzacji wiązania. Ma to miejsce w przypadku, kiedy atomy pierwiastków różnią się elektroujemnością, ale różnica nie przekracza 1,7 w skali Paulinga.
Polarność wiązania rośnie w miarę jak zwiększa się różnica miedzy elektroujemnościami pierwiastków. Jeśli przekroczy wartość 1, 7 wiązanie przyjmuje charakter jonowy.
Wiązanie spolaryzowane jest najbardziej pospolite dla związków nieorganicznych i organicznych w skład których wchodzą atomy niemetali różniących się dość znacznie wartością elektroujemności.


Podstawy nowoczesnej interpretacji wiązań chemicznych opracował G.N. Lewis, chemik amerykański, który w bardzo prosty sposób opisał mechanizmy tworzenia wiązań chemicznych, opierając się na zmianach położenia elektronów walencyjnych. Aby przedstawiany mechanizm tworzenia wiązań chemicznych był czytelny i zrozumiały, wykorzystał tutaj bardzo prosty sposób przedstawiania elektronów walencyjnych przy pomocy symboli, którymi są symbole pierwiastków i kropek, które reprezentują elektrony walencyjne. zal teoria lewisa 1

Najczęściej wzory Lewisa zapisuje się w formie uproszczonej, zastępując parę elektronów kreską. zal teoria lewisa2
Wzory Lewisa nie przedstawiają prawdziwej geometrii cząsteczki, a jedynie wzajemne powiązanie atomów.
1 3 1