Doprowadz wyrazenie do najprostszej postaci.
a)9x(x+2)-(3x-1)(3x+1)
b)(2y+5z)(2y-5z)-5z(y-5z)
c)(2a+3b)²-4a(a-2b)+(a+b)(a-9b)
d)(5y-2z)(5y+2z)+4z(y+z)-25y²


z ksiazki mam wyniki ale nieumiem obliczyc tego

oto wyniki
a)18x+1
b)y(4y-5z)
c)a(a+12b)
d)4yz

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T17:35:46+01:00
A)9x(x+2)-(3x-1)(3x+1)=9x²+18x-(9x²-1)=9x²+18x-9x²+1=18x+1
b)(2y+5z)(2y-5z)-5z(y-5z)=4y²-25z²-5yz+25z²=4y²-5yz=y(4y-5z)
c)(2a+3b)²-4a(a-2b)+(a+b)(a-9b)= 4a²+12ab+9b²-4a²+8ab+a²-9ab+ab-9b²=a²+12ab=a(a+12b)
d)(5y-2z)(5y+2z)+4z(y+z)-25y²=25y²-4z²+4yz+4z²-25y²=4yz

Przy wszystkich przykładach należało skorzystać z wzorów skróconego mnożenia i trzeba było wyłączyć wspólny czynnik przed nawias.
14 4 14
2010-01-06T17:37:18+01:00
9x(x+2)-(3x-1)(3x+1)
9x²+18x-(9x²+3x-3x-1)
9x²+18x-9x²-3x+3x+1
18x+1

(2y+5z)(2y-5z)-5z(y-5z)
4y²-10yz+10yz-25z²-5yz+25z²
4y²-5yz=y(4y-5z)

(2a+3b)²-4a(a-2b)+(a+b)(a-9b)
4a²+12ab+9b²-4a²+8ab+a²-9ab+ab-9b²
12ab+a²=a(a+12b)

(5y-2z)(5y+2z)+4z(y+z)-25y²
25y²+10yz-10yz-4z²+4z²-25y²
4yz
1 5 1