Zadanie 1. (0 - 4)

Żelazko włączono do gniazdka instalacji domowej zasilanej napięciem 230 V. Przez spiralę grzejną popłynął prąd o natężeniu 3, 5 A.

a) oblicz pracę prądu elektrycznego przepływającego przez żelazko w czasie 1 minuty.

b) Ile energii elektrycznej zużyło żelazko w tym czasie?

Zadanie 2. (0 - 3)

Dynamo (prądnica rowerowa) wytwarza prąd potrzebny do świecenia żarówki. Przy napięciu 6 V przez włókno żarówki płynie prąd o natężeniu 0,2 A. oblicz moc tego dynama.

Zadanie 3. (0 - 3)

Jeżeli element grzejny piecyka elektrycznego zasilimy napięciem 230 V, to popłynie przez niego prąd o natężeniu 6, 5 A.

a) Oblicz moc tego grzejnika i wyraź ją w kW.

b) Oblicz energię elektryczną zużywaną przez grzejnika w ciągu doby.

c) Oblicz koszt zużytej energii elektrycznej, jeżeli 1 kWh kosztuje 0,35 zł.

PROSZE O OBLICZENIA
NIE MASZ OBLICZEN TO NIE PISZ TU NIC!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T18:03:58+01:00
Zad 1
U - napięcie = 230 V
I - prąd = 3,5 A
t - czas = 1 min = 60 s
W - praca = ?
W = UIt = 230 razy 3,5 razy 60 = 48300 Ws = 48300 J
P - moc = UI = 230 razy 3,5 = 805 W = 0,805 kW
1 min = 1/60 h = 0,017h
Q - energia pobrana = Pt = 0,805 razy 0,017 = 0,014 kWh
zad 2
U - napięcie = 6 V
I - prąd = 0,2 A
P - moc = 6 razy 0,2 = 1,2 W

zad 3
U - napięcie = 230 V
I - natężenia = 6,5 A
a
P - moc = ?
P = UI = 230 razy 6,5 = 1495 W = 1,495 kW
b
P = 1,495 kW
t - czas = 24 h
Q - energia = Pt = 1,495 razy 24 = 35,88 kWh
K - koszt energii = Q razy 0,35 = 35,88 razy 0,35 = 12,56 zł
4 4 4