Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T18:37:38+01:00

a) x·(-y)·z·(-1)³·x²·(-z)=(-1)³*x³*(-y)*(-z)*z=(-1)*(-1)*2*3*(-3)=1*2*3*(-3)=6*(-3)=18

dla x= -1, y= -2, z= -3

b) -10 x · (-x)·(-x)·(-y)·(-x)=-10*x*(-x³)*(-y)=-5*(-0,125)*2=(-0,625)*2=1,25

dla x= ½ i y=2

c) -5 aa · (-0,2)b²a=-5*(-0,2)*a³*b²=1*125*9=1125

dla a= 5 i b = -3