Proszę o przetłumaczenie na angielski. Jeśli gdzieś można użyć Present Perfect to prosiłbym go użyć.

Jestem już od trzech miesięcy na tej wyspie. Nazwałem ją "wyspą palm", ponieważ jest tutaj dużo drzew z kokosami. Na mojej wyspie są 2 duże plaże. W środku wyspy znajduje się jedna góra. Wypływa z niej nie wielka rzeczka. Do morza wpada ona we wschodniej części wyspy. Wiem to bo mam kompas.
Zastanawiasz się jak się tutaj dostałem ? płynąłem statkiem do Nowego Jorku. Nasz statek uderzył w górę lodową. Jako jeden z nielicznych przeżyłem. Wiem, że to historia taka sama jak Titanic'a.
Ale nie nudzę się tutaj. Zaraz po moim przybyciu zbudowałem szałas. Od pewnego czasu zaprzyjaźniam się z przyrodą. W życiu nie widziałem tylu kwiatów co tutaj. Od 2 tygodni kolekcjonuję je do zielnika. Dziś zebrałem około 20 różnych rodzajów roślin.
Niestety wyspa ma też ciemne strony. Kilka razy widziałem kapibary, które są podobno bardzo groźne. Najgorsze są jednak robaki. Jest ich tutaj bardzo dużo.
Mam do Ciebie jednak wielką prośbę. Czy możesz poprośić kapitana żeglugi aby wysłał po mnie łódź ratunkową ? Jestem około 50 mil od południowych wybrzeży Florydy.

1

Odpowiedzi

2010-01-06T18:03:04+01:00
It's been 3 months since i came to this island. I called it The palm's Island because there is a lot of palm trees on it. On my beach there are 2 big beaches. In the middle of the island there is one mountain. A big river flows out of it. It flows in to the sea from the eastern part of the island. I know that because I have a compass.
You are wondering how did I get here. I have been travelling to New York on a ship. Our ship hit an ice berg. I was one of few survivals. I know it sound as a history of Titanic.
I am not bored in here. As soon as I got here I have built a hut. For a some time i have been aquainting with the nature. I have never seen so many flowers in my life as there are in here. I have been colleting them to my herbarium. Today I have collected about 20 different kinds of plants.
Unfortunately there are also dark sides of the island. A couple of times I saw Hydrochoeridaes which ,probably,are very dangerous. The worst are the worms. There are a lot of them in here. I have a favor for you. Could you ask the captain of shiping to sand a rescue boat for me? I am 50 miles from the eastern shors of Florida.