Odpowiedzi

2009-09-21T16:06:26+02:00
Przykładem naturalistycznych opisów może być zbieranie plonów (w końcu to jesień), oranie ziemi, wykopki, Jak Maciej Boryna był sądzony, opisy natury, pól, coś tam było z krową która zdechła itp

impresjonistycznym przykładem może być śmierć Macieja Boryny który wyszedł z swego łoża poszedł na pole wziął w garście ziemi i symbolicznie siał je...a później tam umarł... trochę nie realne bo jak obłożnie chory człowiek może sam o własnych siłach wyjść z łóąka nie mówiąc już o tym żeby zaczął siać pole ziemią, to dlatego jest impresjonistyczne...
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-21T17:07:22+02:00
To jest z 1 tomu, koleżanka podała Ci z 3 jak sie nie mylę tą śmierż Boryny;)


1.elementy naturalistyczne w 1 tomie chłopów to, podporządkowanie zycia ludzi rytmowi przyrody, ekspozycja roli jaką odgrywa w życiu popęd płciowy( na przykładzie Jagny), epizod w którym kuba obcina sobie nogę.
2.Elementy impresjonizmu odnajdujemy między innymi w opisach Lipiec. Tam pośród rrealnych obrazów odnajdujemy grę barw i mnogość dźwięków charakterystycznych dla obrazowania impresjonistycznego. I tak jesienią na polach „czerwienią się rzędy kobiet”, „rdzawią się zagony”, „gęsi bielą się”. Epitety kolorystyczne („popielate zagony”, srebrne pajęczyny”) oraz liczne onomatopeje („turkot”, „zgrzytnął”, „głuchy bełkot”), uplastyczniają opisywany krajobraz lipieckich pól i sprawiają, że staje się bardziej realny.
Na wprowadzenie elementów impresjonistycznych wskazuje także użycie epitetów określających grę światła słonecznego. W opisywanym fragmencie znajdujemy więc „przesłoneczniony kurz”, który dodatkowo jest upersonifikowany, gdyż „pełza na wzgórze”.
Na wyobraźnie wpływają również liczne porównania. Młodopolski narrator porównuje tu gęsi do płatków śniegu, niebieski dym – do warkoczy. Znajdujemy tu również metaforyczne porównanie chłopa do niebiańskiej postaci, Anioła, który wychyla się z obłoków. Takie przedstawienie siejącego chłopa wraz z użyciem epitetów podnoszących rangę uczuciową („siał ruchem nabożnym i błogosławiącym”) ma na celu nadanie pracy i rolnikowi cech monumentalnych.
Narrator młodopolski hołduje impresyjnym opisom przyrody.
1 5 1