Kilka zadań z geografii proszę pomóżcie. :)

1. Podaj przykłady działań człowieka, które przyczyniają sie do powiększenia obszaru użytków rolnych kosztem nieużytków.
...
2. W tabeli 1 przedstawiono średnie wartości produkcji wybranych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca Ziemi w 2000 roku. W tabeli 2 zestawiono roczne spożycie wybranych artykułów przez 1 mieszkańca podanych krajów. Przeanalizuj dane w tabeli 1. i 2. i przedstaw swoje wnioski. (tabele są w załączniku).
...
3. Posługując sie mapą ( w załączniku) przedstawiającą wyżywienie ludności na świecie, podaj nazwy obszarów, na których wartość energetyczna spożywanych artykułów jest mniejsza niż 80% dziennego zapotrzebowania człowieka.
...
4. a). Jakie działania według ciebie, należy podjąć, aby zmniejszyć braki żywności w najuboższych regionach świata?
...
b), wyjaśnij termin zielona rewolucja
...
5). Przedstaw korzyści, jakie może mieć państwo z dostępu do wybrzeżą morskiego czy oceanicznego.
...
6. Wyjaśnij terminy:
strefa rybołóstwa - ...
morska strefa ekonomiczna - ...
akwakultura - ...

No i to wszystko. proszę o odpowiedzi poprawne. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-22T18:10:30+02:00
1.Użyźnianie gleby, używanie nawozów.
2.Nie jestem tego pewien.. Nie wiem czy dobrze to odczytuję, ale z tego wynika, że człowiek produkuje o wiele więcej niż spożywa. Więc często produkty się marnują.
3. Południowo-wschodnia Afryka, fragment środkowej Azji.

4.a). Jakie działania według ciebie, należy podjąć, aby zmniejszyć braki żywności w najuboższych regionach świata?
Z pewnością trzeba zapewnić im lepsze maszyny, które przyspieszą pracę. Specjalne nawozy, czy stały dostęp do wody na pewno mogłyby polepszyć ich rolnictwo.
b), wyjaśnij termin zielona rewolucja:
Celem pracowników Zielonej Rewolucji było zlikwidowanie zjawiska głodu na Ziemi poprzez zwiększenie produktywności rolnictwa zwłaszcza ziemniaków cukrowych (zwłaszcza w krajach tropikalnych i subtropikalnych) dzięki zastosowaniu wydajniejszych odmian roślin uprawnych i rozwojowi agrotechniki.

5. Z pewnością państwo to może rozwijać handel morski, który często przynosi ogromne zyski i utrzymuje niektóre państwa. Dodatkowo państwa te, o ile woda jest zadbana a pogoda nie płata figlów, zarabiają na turystach, którzy przyjeżdżają nad morza, by wypocząć.

6.
a)Strefa rybołówstwa, zastrzeżony dla państwa przybrzeżnego obszar wód, przeważnie w pasie 200 mil morskich.
b)Morska strefa ekonomiczna (rybołówstwa) to 200 milowy (370 km) pas morza wprowadzony do użytku głównie przez kraje Ameryki Łacińskiej. W tych strefach dokonuje się większości światowych połowów. Przyjęto tam, że państwo nadbrzeżne ma suwerenne prawo do pierwszeństwa w badaniach i eksploracji tego pasa. Z 200 milowej strefy pasa ekonomicznego korzysta około 100 państw.
c)Akwakultura – forma gospodarki ludzkiej, mająca na celu zwiększenie pozyskiwania żywności (rzadziej innych produktów) ze środowiska wodnego; polega na hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, głównie zwierzęcych

Odpowiedzi do 6 są skopiowane, ale myślę, że są dość ważne i przeoczenie jakiegoś zdania może zmienić znaczenie.
40 1 40