Do pojemnika w kształcie walca wlano 200ml wody. Przyjmując, że π=3,1 określ, na jaką wysokość zostanie napełniony pojemnik, jeżeli promień jego podstawy wynosi 5cm.

Proszę o szybką odpowiedź bo potrzebuję to na juto oraz o obliczenie i wynik.

1

Odpowiedzi

2010-01-06T23:52:41+01:00
V-objętość wody w pojemniku
r- promień
h-wysokość napełnienia wodu
v= 200 cm³
π=3,1
r=5 cm
v=πr²*h
200=5²*3,1*h
200=77,5h
155/2h=200
h=200*2/155
h=400/155cm