Odpowiedzi

2009-09-21T15:33:55+02:00
32³/8²=2¹⁵/2⁶=2⁹

81⁴/27⁵=3¹⁶/3¹⁵=3

25²•4⁷/2⁹•5⁴=5⁴•2¹⁴/2⁹•5⁴=2⁵=32
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-21T16:11:33+02:00
D) (2⁵)³/(2³)²=2¹⁵/2⁶=2⁹
e) (3⁴)⁴/(3³)⁵=3¹⁶/3¹⁵=3¹=3
f) (5²)²*(2²)⁷/2⁹*5⁴=5⁴*2¹⁴/5⁴*2⁹=2⁵=32