Odpowiedzi

2011-07-03T16:23:11+02:00

KNO3
1mol -- 14u
3mole---x
x=42u

Ca(NO3)2
1mol---28u
10moli--x
x=280u

2011-07-03T16:44:13+02:00

KNO3 

n = 3mole
mN2 = ?
MN2 = 14g/mol
m = 3mole × 14 g/mol = 42g  azotu

Ca(NO3)2

n = 10 moli
mN2 = ?
MN2 = 28g/mol
mN2 = 28g/mol × 10 moli = 280g azotu