Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-21T15:39:29+02:00
Składa się on z trzech części. Pierwsza z nich - chęć zemsty, druga - objaśnienie win, a ostatnia - grośby. Granica zdania nie jest jednocześnie granicą wypowiadanej myśli. W utworze występuje przerzutnia.
Utwór mówi o dwóch postaciach - krzywdzicielu, który drwi z nieszczęścia, zmusza innych do uległości oraz o ofierze, która bez winy została upokorzona, zraniona. Podmiot liryczny jest moralistą, sędzią, oskarżycielem, współczuje ofierze i jej broni.
W wierszu "Który skrzywdziłeś" podmiot liryczny zwraca się do tych, którzy dzierżąc ster władzy nie potrafią dostrzegać potrzeb pojedynczego człowieka, w imię wyższych celów krzywdzą go, kosztem życia i godności ludzkiej pragną budować nowy ład społeczny ( "Który skrzywdziłeś człowieka prostego/ śmiechem nad jego krzywdą wybuchając") - to liryka zwrotu do adresata. Utwór zawiera ostrzeżenie dla rządzących. Otacza ich przecież tłum pochlebców ("gromadę błaznów koło siebie mając"), którzy poklaskują każdemu pomysłowi, utwierdzają ich w słuszności podejmowanych decyzji. Wśród pochlebstw i aplauzu publiczności można się zagubić, przestać odróżniać wartości dobre od złych ("pomieszanie dobrego i złego").

Interpretacja ze sciaga.pl , tylko przerobiłem ją lekko, wyciąłem niepotrzebne fragmenty ;)
8 4 8