Pan Karol pobrał z bankomatu 320 zł. Kwotę tę otrzymał o nominałach 50 zł i 10 zł. Obliczył, że gdyby banknotów pięćdziesięciozłotowych było tyle, ile jest dziesięciozłotowych, a dziesięciozłotowych tyle, ile pięćdziesięciozłotowych, to wypłacona kwota byłaby dwukrotnie większa. Ile banknotów każdego rodzaju wydał bankomat panu Karolowi?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
X banknoty 50zł
y banknoty 10zł
50x+10y=320
10x+50y=640 *(-5)
50x+10y=320
-50x-250y=-3200
-240y=-2880
y=12

50x+10y=320
50x+10*12=320
50x=200
x=4
y=12
100 4 100
X - ilośc banknotów 50 zł
y - iloś banknotów 10 zł

50x + 10y = 320 /*(-5)
10x + 50y = 640

-250x - 50y = - 1600
10x + 50y = 640
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
- 240x = - 960 /:(-240)
x = 4

10*4 + 50y = 640
40 + 50y = 640
50y = 640 - 40
50y = 600 /: 50
y = 12

x = 4
y = 12

122 4 122