Zad.1.

Uzupełnij rownania reakcji otrzymywania soli przez dzialanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu

ZnO + HBr -> ..... + ..........
.......... + .......... -> FeS + ...........
............. + ............. -> KNO3 + ..........
............. + ........... -> Na2SO4 + ............
Cr2O3 + H3PO4 -> .............. + ...............
.............. + ................ -> Mn3(PO4)2 + ..........

1

Odpowiedzi

2010-01-06T18:10:27+01:00
ZnO + 2HBr --> ZnBr2 + H2O
FeO+ H2S --> FeS + H2O
K2O+ 2HNO3 --> 2KNO3 + H2O
Na2O + H2SO4 --> Na2SO4 + H2O
Cr2O3 + 2H3PO4 --> 2CrPO4 + 3H2O
3MnO + 2H3PO4 --> Mn3(PO4)2 + 3H2O