Odpowiedzi

2009-09-21T15:43:28+02:00
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Starożytnej oraz Katedrę Prawa Rzymskiego UMCS.
Prawo i dobre obyczaje to dwa podstawowe, obok religijnych, wyznaczniki zasad obowiązujących w społeczeństwach antycznych. Ich przekraczanie (contra leges et bonos mores) prowadziło z reguły do konfliktu z prawem, narażając sprawcę na określone sankcje. Większość artykułów porusza prawne, historyczne i społeczne aspekty przestępstw obyczajowych. Część dotyczy problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny. Druga grupa referatów obejmuje zagadnienia z pogranicza prawa karnego (crimina) oraz dobrych obyczajów (bonos mores). W tomie znajdują się też artykuły omawiające społeczne i polityczne aspekty związane z obyczajowością i życiem publicznym.