1.Pole powierzchni całkowitej walca jest równe 28 π cm², a jego pole powierzchni bocznej 20π cm². Oblicz objętość tego walca.


2. Objętość walca jest równa 108π cm³, a jego wysokość ma 12cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T18:19:03+01:00
2. V=π r²H
108π= π r²× 12 / ÷12
9π= π r² /÷π
9= r²
r= 3

Pp= π r²= 9π
Pb= 2π r H = 2π × 3×12= 72π
Pc= 2×9π+ 72π = 90π cm²
4 5 4