1.OBLICZ POLE KWADRATU O BOKU 6CM I POLE KWADRATU O BOKU DWA RAZY KRÓTSZYM .iLE RAZY POLE WIĘKSZEGO KWADRATU JEST WIĘKSZE OD POLA MNIEJSZEGO KWADRATU ?
NARYSUJ TE KWADRATY

2. ILE SZCZEŚCIANÓW O KRAWĘDZI 2CM MOŻNA ZMIEŚCIĆ WEWNĄTRZ SZEŚCIANU , KTÓREGO KRAWEĘDŻ JEST CZTERY RAZY DŁUŻSZA ?

ROSZE POMÓCIE ZROBIĆ BEDE WDZIECZNY !!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-06T18:13:17+01:00
P=6*6=36cm kwadratowych
P= 6/2 * 6/2 = 9cm kwadratowych

9*x=36
x=36/9
x=4
Odp. Pole większego kwadratu jest cztery razy większę od pola mniejszego.

2.
2*4=8cm
8/2=4
4*4=16
16*4=64
Odp. W sześcienie o boku 8cm mozżna zmieścić 64 sześciany o boku 2cm.
1 3 1