Zadanie 7. Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian :

chlor --¹--> chlorowodór --²--> kwas chlorowodorowy.
1.
2.

Zadanie 9 . Przeczytaj opis doświadczenia i obserwacje. Sformułuj wniosek. Napisz równanie reakcji otrzymania kwasu bromowodorowego.

Do probówki z bromowodorem dodano wody z oranżem metylowym. Następnie zamknięto probówkę korkiem i ostrożnie nią wstrząśnięto.

Obserwacje: Oranż metylowy zabarwia się na czerwono.

A) Wniosek :

B) Równanie reakcji :

Zadanie 10. Oblicz, ile gramów wody, należy odparować z 300 g 20-procentowego roztworu kwasu chlorowodorowego, aby uzyskać stężenie 37% .

1

Odpowiedzi

2010-01-06T18:55:46+01:00
Zad 7

1.H2+Cl2-->2HCl-gazowy
2.HCl -------> HCl (aq) - roztwór wodny - kwas solny (nad strzałką trzeba napisać rozpuszczanie w H2O)

Zad 9

A.Wniosek: Rozpuszczając bromowodór w wodzie można otrzymać kwas bromowodorowy (stąd czerwona barwa oranżu metylowego)

B.Równanie reakcji:
HBr(gaz) + H2O -> HBr(ciecz)

Zad 10.

300 g*20%=60 g HCl jest w roztworze
60 g- 37%
x g- 100%
x=(60 g*100%)/37%=162,162 g roztworu

300 g-162,162 g=137,838 g wody

odp.137,838 g wody