A) przyprostokątna trójkąta prostokątnego mają długości 24 i 18. Oblicz długość przeciwprostokątnej.
b)w trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 34cm, a jedna z przyprostokątnych ma 16cm. oblicz długość drugiej przyprostokątnej.
c)przecuiwprostokątna trójkąta prostokątnego ma 10cm, a jedna z przyprostokątnych 2√10. oblicz pole tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T18:21:20+01:00
Te zadania trzeba rozwiązać na twierdzenie pitagorasa
a)
18²+24²=c²
324+576=c²
c²=900
c=√900
c=30
przeciwprostokątna wynosi 30
b)60
a²+16²=34²
a²+256=1156
a²=900
a=√900
a=30
przyprostokątna ma długość 30
c)
a²+(2√10)²=10²
a²+40=100
a²=100-40
a²=60
a=√60
a=2√15
P=(a×h)÷2
P=(2√10×2√15)÷2
P=2×(√10+√15)÷2
P=√10×√15
P=√25
P=5cm²