Odpowiedzi

2010-01-06T18:15:05+01:00
0,5mln= 500 000

3,5%= 3,5/100= 0,035

1 rok
500 000 +(500 000 * 0,035)= 500 000 + 17 500= 517500

2 rok
517500+(517500*0,035)= 535 612,5

3 rok
535612,5 + (535612,5* 0,035)= 554 358,938 ≈ 554359
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T18:23:38+01:00
Najpierw policzymy, jak zmieniała się liczba mieszkańców w poszczególnych latach.
1 rok
500 000-100%
x - 3,5%

x= 3,5% * 500 000 / 100%= 17 500
500 000+17 500 = 517 500

2 rok
517 500 - 100%
x - 3,5%

x=3,5% * 517 500/ 100%= 18 112,5
517 500+18 112,5= 535 612,5

3 rok
535 612,5 - 100%
x - 3,5%

x=3,5% * 535 612,5/ 1oo% = 18 746,437
535 612,5+18 746,437=554 358,93 (w przybliżeniu 554 359).

O ile wzrosła liczba mieszkańców?
554 359 - 500 000 = 54 359