Sory, że tak mało punktów daję, ale więcej niestety nie mam.
proszę o jak najszybsze rozwiązanie tych oto zadań, bo mam je na jutro rozwiązać:

zad.1
która z podanych liczb w nawiasie jest rozwiązaniem równania?
rozwiąż równania:
a) 4x + 5 = 65 { 12,15}
b) 4m + 9 = 45 { 4,2,9}
c) 8a - 64 = 0 { 0,4,8}

zad.2
rozwiąż następujące równania:
a) x + 5,4 + 12,6
b) 5x + 1 = 16
c) 2x + 6 = 20
d) 23 + 9y = 50
e) 8y - 36 = 24
f) 4x - 4 = 3
g) 3c + 2 = - 70
h) 33 - 4x = 4x


zad.3
Bok X trtókąta jest o 3 cm dłuższy od boku Y. Bok Z jest o 2 cm krótszy od podwojonego boku Y. Obwód trójkąta jest równy 17 cm. Oblicz długości boków tego trójkąta.
POLSKI:
zad.1
Napisz, jakimi ,, iskierkami miłości'' ty sama możesz rozjaśnić ,, ciemności nagromadzone nad światem''

ZAD. 2
napisz, jak potocznie rozumiesz używane przenośnie:
a) Lodowate spojrzenie,
b) złote serce
c) czas płynie
PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZĄ odpowiedź
DAJĘ NAJ

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Uysy
  • Początkujący
2010-01-06T18:30:22+01:00
Zad 1.
a) 4 * 15 = 65
b) 4 * 9 + 9 = 45
c) 8 * 8 - 64 = 0

zad. 2
a) x + 5,4 + 12,6

x = 12,6 - 5,4
x = 7,2

b) 5x + 1 = 16

5x = 16-1
5x = 15 |:5
x = 3

c) 2x + 6 = 20
2x = 20-6
2x = 14|:2
x = 7

d) 23 + 9y = 50
9y = 50-23
9y = 27|:9
y = 3

e) 8y - 36 = 24
8y = 24+36
8y = 60|:8
y = 7.5

f) 4x - 4 = 3
4x = 3+4
4x = 7|:4
x= 1,75

g) 3c + 2 = - 70
3c = -70-2
3c = -72|:3
c = -24

h) 33 - 4x = 4x
4x+4x = 33
8x = 33 |:8
x = 4,125

zad.3

Bok X trtókąta jest o 3 cm dłuższy od boku Y. Bok Z jest o 2 cm krótszy od podwojonego boku Y. Obwód trójkąta jest równy 17 cm. Oblicz długości boków tego trójkąta.

Analiza:
bok X = y + 3 cm | 4 + 3 = 7 cm
bok Y = y | 4 cm
bok Z = 2y - 2 cm | 4*2 - 2 = 8 - 2 = 6 cm
Obw: 17 cm spr: 7 + 4 + 6 = 17 cm

y+3+y+2y-2cm = 17 cm
4y = 17-3+2
4y = 16|:4
y = 4 cm

odp: Boki tego trójkąta wynoszą 7 cm, 4cm oraz 6 cm
2 5 2
2010-01-06T18:31:27+01:00
1. a)x = 15
b) m = 9
c)a = 8

2.
a) x + 5,4 =12,6
x = 12,6 - 5,4
x = 7,2
b) 5x + 1 = 16
5x = 16- 1
5x = 15 /:5
x = 3
c) 2x + 6 = 20
2x = 20-6
2x = 14 /:2
x = 7
d) 23 + 9y = 50
9y =50-23
9y= 27 /:9
y = 3
e) 8y - 36 = 24
8y = 24+36
8y = 60 /:8
y = 7,5
f) 4x - 4 = 3
4x = 3+4
4x = 7 /:4
x= 1¾
g) 3c + 2 = - 70
3c = -70-2
3c = -72 /:3
c = -24
h) 33 - 4x = 4x
-4 -4x = -33
-8x = -33 /: (-8)
x= 4,125

3. O = 17cm
y=?
x= y+3
z = 2y -2

17 = y+y+3+2y-2
17 = 4y +1
-4y = 1-17
-4y = -16/:(-4)
y = 4
x = 4+3 = 7
z = 4*2 -2= 6


2 5 2