Mam poodmieniać przymiotniki w stopniach.
Stopień równy | Stopień wyższy | Stopień najwyższy | Sposób stopniowania |
niespokojny |______________ |________________|___________________|
długi |_______________|________________|___________________|
biedny |______________|________________|___________________|
ciepłego |______________|________________|___________________|
jasny |_______________|_________________|___________________|
pięknej |______________ |_________________|___________________|
małej |_______________|_________________|___________________|
nieszczęsnym |_______________|_________________|___________________|
niezwykłym |_______________|_________________|___________________|
święty |_______________|_________________|___________________|

2

Odpowiedzi

2010-01-06T18:40:24+01:00
Niespokojny- niespokojniejszy -najniespokojniejszy
długi-dłuższy-najdłuższy
biedny-biedniejszy-najbiedniejszy
ciepłego-cieplejszego-najcieplejszego
jasny-jaśniejszy-najjaśniejszy
pięknej-piękniejszejszej-najpiękniejszej
małej-mnijeszej-najmniejszej
niezwykłym-niezwyklejszym-najniezwyklejszym
święty-świętszy-najświętszy
2010-01-06T18:47:29+01:00
Niespokojny-niespokojniejszy- najniespokojniejszy
długi-dłuższy-najdłuższy
biedny-biedniejszy-najbiedniejszy
ciepłego -cieplejszego-najcieplejszego
jasny-jaśniejszy-najjaśniejszy
pięknej-piękniejszejszej-najpiękniejszej
małej-mnijeszej-najmniejszej
niezwykłym-niezwyklejszym-najniezwyklejszym
święty-świętszy-najświętszy